Wanneer geef je extra aandacht aan UX?

Waarom zou je bij de ontwikkeling van een digitaal product ook investeren in gebruiksvriendelijk ontwerp? Hoe merk je dat het tijd is om daar meer aandacht aan te geven? We geven 3 concrete signalen die je kan inzetten om jouw situatie te beoordelen.

Deskwork

Klanten en gebruikers klagen

Een gebrek aan gebruiksgemak leidt vroeg of laat tot ontevredenheid bij klanten en eindgebruikers. Sommige zullen hun frustraties snel laten blijken, anderen tonen hun ongenoegen op een andere manier.

Klanten ventileren op verschillende manieren hun ongenoegen. Ze nemen contact op met de klantendienst. Een stijgend aantal oproepen of meer kosten voor ondersteuning kunnen een teken aan de wand zijn. Klanten die afhaken en andere oplossingen zoeken, delen hun mening op een radicale manier.

Medewerkers in een bedrijf hebben vaak minder zeggenschap in de oplossing. Ze tonen hun ontevredenheid op andere manieren. Het duurt bijvoorbeeld lang vooraleer ze een toepassing onder de knie hebben. De tijd en kost voor opleiding is hoger dan verwacht. Sommigen grijpen terug naar oude gewoonten of oplossingen. Ze proberen het dus wel, maar ze haken af. Wie geen keuze of alternatief heeft, gaat uiteraard wel aan de slag met de geboden oplossing. Deze mensen maken meer fouten of werken minder efficiënt dan verwacht. Voor sommige medewerkers kan het zelfs een breekpunt zijn in de evaluatie van hun tevredenheid op het werk.

Ontwerpers helpen het team om met kennis van het doelpubliek efficiënt een succesvolle oplossing op te leveren.

Octoo

Productiviteit daalt

Een team met onvoldoende UX expertise neemt vaker beslissingen op basis van assumpties. Dat houdt risico's in. Feedback van de echte gebruikers komt pas laat terug naar het team. Dit maakt het moeilijker en duurder om wijzigingen te verwerken. Initiële tijdswinst gaat dan snel verloren. De operatie lijkt geslaagd, maar de patiënt is overleden.

Zonder inzicht in wat eindgebruikers nodig hebben en wensen, bouwt het team wat logisch lijkt en technisch haalbaar. Teamleden nemen beslissingen over de user interface op basis van eigen ervaring en voorkeuren. Deze individuele keuzes zijn nadelig voor het gebruiksgemak en de samenhang van de oplossing. Deze inconsistenties maken het lastiger om gemeenschappelijke elementen te identificeren en te bouwen. Het resulteert in veel dubbel werk tijdens het bouwen, uitbreiden en onderhouden.

Onzekerheid

Elke oplossing begint met een probleem en een idee. Aan ideeën is er in een team meestal geen gebrek. Abstracte ideeën zijn weliswaar nog niet in een vorm waarmee je ze kan valideren. En dat is broodnodig want de waarde van een idee wordt pas duidelijk wanneer de oplossing in contact komt met mensen.

Zolang een idee geen realiteit is, blijft en groeit de onzekerheid. Is de investering wel de moeite waard? Zal dit idee de gewenste impact hebben? Hebben we het probleem wel goed begrepen? Willen mensen deze oplossing wel gebruiken? Is het haalbaar om het te realiseren? Die grote vragen blijven gedurende ontwikkeling onbeantwoord. Code schrijven is jammergenoeg niet de meest kostenefficiënte manier om ideeën te testen. Integendeel, code schrijven is net heel duur om te testen.

Herken je deze signalen?

Misschien is het tijd om advies in te winnen en inzicht te krijgen in wat de kracht van gebruiksvriendelijk ontwerp voor jou kan betekenen.