Amdk 2

De opdracht

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK) is een Vlaamse overheidspartner die verantwoordelijk is voor allerlei zaken rond de kust en scheepvaart. Ze zorgen onder andere voor vlot en veilig maritiem verkeer van en naar de verschillende havens in Vlaanderen. Ze staan ook in voor de bescherming van de kust tegen natuurgeweld.

Het team Vlaamse Hydrografie brengt wrakken en obstakels in kaart die de scheepvaart kunnen hinderen. Ze verzamelen hiervoor de gegevens en ontsluiten ze via een wrakkendatabank. De gegevens worden gebruikt door een divers publiek van de scheepvaart. Naarmate de applicatie groeide, kwam het team meer en meer in de problemen met hun bestaande ontwerpen en architectuur. Het team zocht naar een oplossing om deze grote hoeveelheden informatie compact en toegankelijk te visualiseren.

"Het grote verschil met de vorige wrakkendatabank is het verbeterde gebruiksgemak."

AMDK

Onze bijdrage

Discovery bootcamp

Via interactieve workshops deelden we kennis over de bestaande oplossing. We hielpen het team om tot overeenstemming te komen over het doel om de toepassing aantrekkelijker te maken en beschikbare informatie uit te breiden. We maakten een overzicht van zowel functionele als niet-functionele noden en de prioriteiten.

We hielpen het team om nieuwe mogelijkheden te schetsen om de gegevens in de wrakkendatabank eenvoudiger te visualiseren en doorzoekbaar te maken voor de eindgebruiker. We maakten een digitaal prototype waarmee we deze ideeën ook konden aftoetsten met vertegenwoordigers van het doelpubliek. Dit leverde een schat van informatie en nieuwe inzichten op.

User interface ontwerp en ontwikkeling

Na de initiële workshops was het duidelijk welke richting de nieuwe wrakkendatabank zou inslaan. In verschillende iteraties werden de krijtlijnen van de oplossing en individuele user interface schermen en componenten verfijnd. Uitdagende interacties zoals uitgebreide filters en manipulatie van de kaart kregen door een nauwe samenwerking tussen ontwerp en ontwikkeling realistisch vorm. Door het werken met componenten werd zowel ontwerp als ontwikkeling versneld.

Amdk wrakkendatabank

Het resultaat

Een vlot en toegankelijk portaal

De wrakken en obstakels in het Belgische deel van de Noordzee zijn gemakkelijker doorzoekbaar en toegankelijk voor vissers, duikers en de scheepvaart. De nieuwe wrakkendatabank laat gebruikers toe om op verschillende manieren de obstakels voor de kust te verkennen, te zoeken en er ten slotte gedetailleerde informatie van te raadplegen.

Vertrouwen

De goede en vlotte samenwerking met het team van AMDK tijdens dit project zorgde voor een groeiend vertrouwen. AMDK vond in ons dan ook een betrouwbare partner voor nieuwe initiatieven.

Heb jij ook een uitdaging? We luisteren graag naar jouw verhaal en jouw specifieke noden.