Zeticon 0

De opdracht

Zeticon is een Belgisch softwarebedrijf die duurzame, schaalbare en performante SaaS-oplossingen voorziet voor het opladen, beheren, bewaren en distribueren van verschillende types digitale assets. Net als ons vertrekt Zeticon in de ontwikkeling van haar oplossingen steeds vanuit de behoeften van de eindgebruiker en de business processen van klanten.

Zeticon stond voor de uitdaging om haar product toegankelijker en aantrekkelijker maken voor klanten en gebruikers. De krachtige en performante motor had een laagdrempelige interface nodig om complexe taken eenvoudig te maken in gebruik. Tegelijkertijd wou Zeticon duurzaam groeien door met het bestaande team het aanbod uit te breiden en aan te passen voor andere sectoren.

Zeticon 2

Onze bijdrage

Begeleiding van mensen en aanpak

We maakten integraal deel uit van het team bij Zeticon. De mensen waren aanwezig. Ze misten alleen nog specifieke kennis en kunde. Al doende leert men. We omarmden hen en namen hen op sleeptouw om zowel het ontwerp als de ontwikkeling in goede banen te leiden. We ondersteunden hen om voor zichzelf de juiste beslissingen te nemen.

UX ontwerp en ontwikkeling

We brachten design thinking in de praktijk. Via contact met klanten verzamelden we inzichten. We vertaalden die naar een nieuw concept voor de user interface en gaven dit vorm in concrete prototypes. Waar nodig voerden we experimenten uit in code.

Dit stelde ons in staat om de oplossing te valideren met stakeholders, eindgebruikers en het ontwikkelingsteam. Zowel de wenselijkheid als de haalbaarheid werden daarmee regelmatig afgetoetst. Nieuwe inzichten werden zo verwerkt vooraleer er te veel tijd en geld in te investeren.

Design systeem co-creatie

We hielpen Zeticon stap voor stap bij het bouwen en uitrollen van een eigen, uniek design systeem StyleHaven. We zorgden voor kwalitatieve en herbruikbare bouwblokken. Zowel het ontwerp als de code werden voorzien van documentatie op maat van het team.

"We bouwden meer én sneller met hetzelfde team."

Chris V, CEO

Het resultaat

Duurzame groei

Aantrekkelijke producten die de klanten van Zeticon en hun eindgebruikers meer aanspreken. De expertise bij de eigen medewerkers is gegroeid door kennisoverdracht en dagelijkse samenwerking. Betere schaalbaarheid en groeimogelijkheden door het inzetten van een design systeem.

Kostenbesparing

Minder afval in het proces door feedback te verzamelen van gebruikers voor de implementatie. Minder kosten voor de ontwikkeling door hergebruik van (deel)oplossingen.

Productiviteitswinst

Productiever ontwikkeling door beter inzicht en minder onduidelijkheden rond noden en oplossing.

Heb jij ook een uitdaging? We luisteren graag naar jouw verhaal en jouw specifieke noden.