"AI alleen volstaat niet om het probleem op te lossen."

Anoniem

De opdracht

Onze klant creëert hoogwaardige, op maat gemaakte producten via een unieke en sterk geautomatiseerde productielijn. Mensen houden toezicht op dit productieproces en de kwaliteitstests. Kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om visuele defecten sneller en nauwkeurig genoeg op te sporen, omdat mensen de hoge snelheid van de productielijn niet kunnen bijhouden.

AI is een belangrijke factor in de oplossing, maar niet voldoende om het probleem op te lossen. Ten eerste is AI niet feilloos. Er is handmatige controle en feedback nodig om het model dat de mogelijkheden van het systeem definieert te verfijnen. Ten tweede hebben operatoren inzicht nodig in de verschillende testresultaten, de problemen die zich voordoen en moeten ze kunnen beslissen welke eerst aandacht nodig heeft.

Onze klant wilde een handige interface creëren die operatoren ondersteunt om hun taken effectief en efficiënt uit te voeren. Niet alle operatoren zijn ingenieurs. Ook niet-ingenieurs moeten in staat zijn om zelfstandig taken uit te voeren. Ze verlangden naar een gebruikersinterface die onnodige complexiteit verbergt en precies laat zien wat nodig is, wanneer dat nodig is.

Thisisengineering raeng KQ Xr D Yrfvnw unsplash

Onze bijdrage

Het creëren van interacties die gemakkelijk te gebruiken zijn, vereist een diep, empathisch begrip van gebruikers, hun behoeften en context. We zijn begonnen door verschillende types van operatoren bij het ontwikkelingsproces te betrekken door ze te observeren en naar ze te luisteren. We hebben deze inzichten gebruikt om voor hen te pleiten en hun standpunten in lijn te brengen met de tegenstrijdige perspectieven van verschillende belanghebbenden.

We brainstormden over verschillende ideeën en hielpen de klant de meest veelbelovende te kiezen. Deze conceptideeën hebben we vervolgens omgezet in visuele prototypes. Dit versnelde de feedbacklus tussen alle belanghebbenden aanzienlijk. We zijn erin geslaagd een intelligente gebruikersinterface te creëren die automatisch de problemen met de hoogste prioriteit weergeeft. Hierdoor worden de stappen die operatoren moeten nemen aanzienlijk geminimaliseerd.

Tenslotte confronteerden we operatoren met een interactief prototype. Hierdoor konden we het concept valideren vooraleer het in code om te zetten. Dit hielp om denkfouten in een vroeg stadium te ontdekken en op te lossen. Het zorgde er ook voor dat de visie van wat er gebouwd moest worden duidelijk aan het team kon worden gecommuniceerd.

De aandacht voor gebruiksgemak had positieve gevolgen voor zowel de operatoren als het ontwikkelteam.

Anoniem

Het resultaat

Onze oplossing heeft bijgedragen aan de verhoogde productiviteit van onze klant. Dit bespaart onze klant tijd en geld. Dit voordeel is tweeledig. Allereerst konden we vaststellen dat operatoren sneller ingewerkt kunnen worden en hun taken efficiënter kunnen uitvoeren. Ten tweede kreeg het ontwikkelteam een beter zicht op de oplossing die ze moesten implementeren. Hun aandacht kon volledig naar de kwaliteit van hun werk. Bovendien werden ze minder geconfronteerd met ideeën die nog herwerkt moeten worden.

Heb jij ook een uitdaging? We luisteren graag naar jouw verhaal en jouw specifieke noden.